Ons bedrijf

Roger.jpg

Teptec bvba werd door mij, Roger Moyson, een paar jaar geleden
opgericht. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van gebouwentechniek en energieadvies. 

Ik geef onafhankelijke adviezen aan particulieren, bedrijven, architecten en installateurs. Ik verkoop geen materialen en daarom ben ik onafhankelijk.
Ik verdedig altijd, enkel en alleen, de belangen van mijn opdrachtgever. 


Ik ontwerp, bereken en teken complete systemen voor verwarming, sanitair en ventilatie. 
Ik heb heel wat expertise wat betreft warmtepompsystemen.
Ik hou van het uitvoeren van bouwtechnische keuringen omdat ik er al vele klanten mee geholpen heb bij de aankoop van een woning. Idem voor het opsporen van bouwvocht en het vinden van de gepaste, meestal goedkope, oplossing.

De te nemen maatregelen, de besparingen en de terugverdientijden die ik in het kader van een energieadvies geef zijn volledig onderbouwd en berekend. Daarom zet ik ze op papier en neem er de verantwoordelijkheid over. 

Ik blijf op de hoogte van nieuwe evoluties.

Momenteel verdiep ik mij in de stralingsverwarming. (niet vloerverwarming) Die zou heel wat voordelen bieden ten opzichte van convectieverwarming via radiatoren. Deze manier van verwarmen is de laatste decennia aan de kant geschoven. Ze volgt de wetten van de quantumfysica, terwijl de radiator, (convectieverwarming) de wetten van de thermodynamica volgt. Verwarmen via straling zou zuiniger en gezonder zijn dan via convectie met radiatoren.

Een bijzonder boeiende materie. 

Maar ook: vele studies hebben blijkbaar aangetoond dat een gebouw meer energie verbruikt als het geïsoleerd wordt. De reden daarvoor zou zijn dat er dan niet meer geprofiteerd wordt van de zonnewinsten. 
Ook de U-waarden waarmee de warmteverliezen en de mogelijke besparingen berekend worden zijn blijkbaar niet correct. Deze waarden houden geen rekening met licht- en zonnestraling. Bovendien gaan ze uit van een stationaire toestand die nooit voorkomt in de praktijk ...
 

Wanneer ik er meer over weet kom ik erop terug. 

 

 

We advise you in English.

We adviseren u in het Nederlands.

Nous vous conseillons en français. 

Wir beraten Sie auf Deutsch.