Radiatoren goed dimensioneren

Het belang van een nauwkeurige berekening

Het vermogen van radiatoren, convectoren, stralingspanelen, ... enz. moet voor de gekozen ontwerptemperatuur worden afgestemd op de berekende warmteverliezen van de respectievelijke lokalen.

Werkwijze

Nieuwe radiatoren
  • Temperatuur van het water zo laag mogelijk kiezen
  • Radiatoren afstemmen op het berekende warmteverlies van elk lokaal
  • Radiatoren niet overdimensioneren
  • Liefst radiatoren kiezen die hun warmte via straling overdragen en niet door convectie
Oude radiatoren
  • Opmeten van de bestaande radiatoren en hun warmteafgifte berekenen
  • Opmeten van de diameters van de leidingen
  • Laagst mogelijke watertemperatuur berekenen