Waarom leidingnetten berekenen

Radiatoren, convectoren, vloerverwarmingskringen die ver van de stookplaats liggen warmen meestal niet goed op. Water kiest altijd de gemakkelijkste weg en dat is meestal de kortste. 

De installateur lost dit meestal op door de temperatuur van het verwarmingswater te verhogen. Als dit niet helpt dan vervangt hij de circulatiepomp door een zwaarder model. 

Beide maatregelen zijn dus niet energiezuinig  en bieden geen garantie op een oplossing!

De nodige voorinstellingen van elke thermostaatkraan en de eventuele strangregelventielen / verschildrukregelaars kunnen enkel bepaald worden door een leidingnetberekening en de berekening van de warmteverliezen van elk lokaal.